دریافت(مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه)

در این مقاله صورت میگیرد مشخصات فایل تعداد صفحات18حجم0/194 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (مطالعه موردی:مدارس نمونه، غیرانتفاعی و دولتی شهر تبریز در سال تحصیلی89-88 ) چکیده پژوهش حاضر به منظور مق...
دریافت(مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه)|42042549|cxe42042549|مقایسه مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس,مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه,دانلود مقاله مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس,سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش,سازمان یادگیرنده در مدارس,ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس,مدرسه به مثابه سازمان یادگیرنده,وضعیت مدارس بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده
هم اکنون فایل با موضوع مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این مقاله صورت میگیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات18حجم0/194 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی(مطالعه موردی:مدارس نمونه، غیرانتفاعی و دولتی شهر تبریز در سال تحصیلی89-88 ) چکیده پژوهش حاضر به منظور مقایسه مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی نمونه، غیرانتفاعی و دولتی دخترانه شهر تبریز در سال تحصیلی89-88 انجام یافته است. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و از لحاظ هدف كاربردی می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه مدیران و دبیران مدارس دولتی، نمونه و غیرانتفاعی دخترانه در مقطع راهنمایی تحصیلی می باشد كه تعداد آنان101 نفر مدیر و1860 نفر دبیر بوده كه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان85 نفر مدیر و320 نفر دبیر به دست آمد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق بهره گیری از نظرات استاد راهنما و استاد مشاور و پایایی پرسشنامه از طریق اجرای مقدماتی آن در بین30نفر و با استفاده از فرمول آلفای كرانباخ محاسبه گردید كه مقدار آن95/0 به دست آمد.برای پاسخگویی به سؤال یك از شاخص های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های1و2و3و4و5و6از آزمون آنالیز واریانس یكطرفه ((ANOVA استفاده شده است.نتایج حاصله نشان داد وضعیت مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس مورد مطالعه در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.همچنین نتایج به دست آمده از آزمونANOVA نشان داد بین مدارس راهنمایی دخترانه دولتی، نمونه و غیرانتفاعی از لحاظ داشتن قابلیت شخصی، مدل های ذهنی، آرمان مشترك، یادگیری تیمی و تفكر سیستمی و وضعیت سازمان یادگیرنده تفاوت وجود دارد. کلیدواژگان:سازمان یادگیرندهیادگیری سازمانیمقایسه مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس
"

مطالب دیگر:
🔗پرسشنامه بررسی نقش تبلیغات بر پیشبرد فروش در ارزش ویژه نام تجاری🔗پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی و نقش آن در تقویت نام تجاری بانک🔗پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان🔗پرسشنامه بررسی مولفه‌های موثر بر ترغیب مردم به سپرده گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی🔗پرسشنامه بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان از بانکداری الکترونیکی🔗پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت ADSL شرکت مخابرات🔗پرسشنامه بررسی تاثیرات تبلیغات بازرگانی بانک صادرات ایران بر افتتاح حساب های قرض الحسنه و جذب مشتریان در آن بانک🔗پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی🔗پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات افواهی بر قصد خرید مشتریان با تاکید بر نقش متغیرهای تعدیل کننده🔗پرسشنامه شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید🔗پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن🔗پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع هزینه یابی بر مبنای فعالیت🔗پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع کاربرد مدیریت برمبنای فعالیت در مؤسسات خدماتی🔗دانلود پروژه شبیه سازی ترانزیستور FET نانو وایر سیلیكونی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی🔗پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن🔗پرسشنامه بنگاه های زودبازده🔗پرسشنامه بررسی عوامل موثر در تغییر مشتریان ناراضی به مبلغان شرکت🔗پرسشنامه بررسی تاثیر درک مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت و ابقاء مشتری🔗پرسشنامه بررسی نقش عامل انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی🔗پرسشنامه فرآیند بودجه ریزی در دانشگاه ها🔗پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه🔗پرسشنامه بررسی تشخیص و شناخت برند در فروشگاه زنجیره ای🔗پرسشنامه بررسی ارتباط میان طراحی وب سایت با احساس و رفتار مصرف کننده🔗پرسشنامه وفاداری مشتری و نقش طول رابطه🔗پرسشنامه دستیابی به رضایت مشتری در خدمات شرکت و مشتری از طریق قابلیت توانمندسازی نام تجاری و مشتریان